• De Boog Personeelsdiensten
    een maatschappelijk betrokken klein organisatie en adviesbureau met ruim 30 jaar ervaring.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Personeelsbegeleiding, Werving & Selectie, en interim-management voor bedrijven en instellingen met een personeelsbestand tot 35 personen die zelf (meestal) niet over een personeelsafdeling beschikken.

Wij hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers en (hun) medewerkers, die altijd beschikken over hun eigen vaste contactpersoon staat bij ons dan hoog in het vaandel.

Kenmerkend voor onze werkwijze is de doelgerichtheid van aanpak. Bij ons worden gemaakte afspraken nagekomen en er geen beloften gedaan waar u niet verder meekomt. Onze deskundigheid en vakbekwaamheid hebben wij dan ook verworven uit de ruim 30 jaar ervaring in bovengenoemde activiteiten, gekoppeld aan een gedegen kennis van de arbeidsmarkt.

ONZE NAAM EN HET LOGO STAAN SYMBOOL VOOR

flexibiliteit, veerkracht, doelgerichtheid en trefzekerheid.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vinden wij het dan ook belangrijk dat:

ook werkzoekenden met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt geholpen worden aan een passende baan, daarom besteden wij dan ook extra aandacht in werving en selectie opdrachten aan ouderen (vanaf ca. 45 jaar), langdurig werklozen, voormalige WAO'ers en WIA- cliƫnten.

Top