Personeelsbegeleiding

Ondersteuning bij de invulling van goed werkgeverschap

In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat elke ondernemer zich als een goed werkgever moet gedragen voor haar personeel.

Geen makkelijke opdracht voor de ondernemer die al zoveel vraagstukken rondom zijn bedrijfsactiviteiten moet uitvoeren. De hoofdactiviteit “het vervaardigen van producten” is voor de meeste ondernemers de eerste zorg, want daar moet immers de schoorsteen van roken!!

Toch blijkt uit praktijksituaties dat het uitvoeren van goed werkgeverschap voor u als ondernemer van groot belang is zodra zich problemen gaan voordoen op personeelsvlak. U heeft dan een goed gedocumenteerd personeelsdossier nodig. Dit begint al met het opstellen van een gedegen arbeidsovereenkomst. Ook dient u als werkgever met elke werknemer jaarlijks minimaal een functioneringsgesprek te voeren waarbij eventuele problemen, de voortgang en scholingsbehoefte besproken en vastgelegd worden.

In het geval van ziekte verplicht de wet u de nodige activiteiten uit te voeren, en wordt u bij langdurige ziekte geconfronteerd met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen ofwel de WIA. Tijdige re-integratie van uw zieke medewerker is dan van groot belang. Soms komt het voor dat u en één van uw medewerkers tot de conclusie komen dat u eigenlijk niet meer bij elkaar past. Outplacement kan in dat geval voor een passende oplossing zorgen.

Middelgrote en grote bedrijven laten deze activiteiten uitvoeren door de afdeling personeelszaken. Voor de ondernemer in het Midden- en Klein Bedrijf is zo’n afdeling veelal te duur om in te richten. Daarom zal hij/zij naast alle overige kerntaken ook deze activiteiten zelf moeten uitvoeren en zich moeten verdiepen in de materie, zoals de doorlopende wijzigingen in sociale zekerheid en CAO’s.

De Boog Personeelsdiensten kan deze werkzaamheden van u overnemen, en biedt u ondersteuning door een professional tegen een aantrekkelijk tarief. Hierdoor blijft er meer van uw kostbare tijd beschikbaar voor overige bedrijfsactiviteiten.

Wenst u nadere informatie over wat wij voor elkaar kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.
Top